Vianočný oznam

Vianočný oznam

Vážení obchodní partneri, priatelia…. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roka. Zároveň Vám oznamujeme, že v termíne od 23.12.2023 do 07.01.2024 neprijímame objednávky a nedodávame...
Certifikácia lesov v Elesko Forest s.r.o.

Certifikácia lesov v Elesko Forest s.r.o.

Dňa 8.7.2020 bol v našej spoločnosti vykonaný periodický interný audit certifikácie lesov. Výsledkom tohto auditu je konštatovanie, že v súvislosti s hospodárením v lesoch neboli zistené žiadne nedostatky a lesy v užívaní našej...
Predaj živej zveri

Predaj živej zveri

Spoločnosť Elesko Forest s.ro. ponúka na predaj živú jeleniu, mufloniu a danieliu zver s hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou pre poľovnícke a chovateľské účely. Zvieratá spĺňajú najprísnejšie požiadavky z pohľadu ich zdravotného...