elesko

forest

Prepojením lesníctva, poľovníctva a spracovania diviny sme v regióne Malých Karpát vytvorili jeden funkčný projekt, výsledkom ktorého sú hodnoty prinášajúce ľuďom okamžitý úžitok a radosť ako aj hodnoty prospešné z dlhodobého hľadiska, so silným odkazom pre budúce generácie…

NAŠE ZAMERANIE  

Spracovanie a predaj

našej diviny

Máme vyše 20 ročnú tradíciu a patríme medzi najvýznamnejších a najkvalitnejších spracovateľov a predajcov diviny. Toto postavenie sme získali vďaka vysokej kvalite našich výrobkov.

poľovníctvo

Obhospodarujeme poľovné pozemky na výmere viac ako 3000 ha, ktoré sú súčasťou nádhernej prírody Malých Karpát. Ich súčasťou je aj Zverník Balunky s viac ako 20 ročnou tradíciou a celkovou výmerou 425 ha. Hoci je prispôsobený pre potreby ľudí, nestratil nič zo svojej prírodnej podstaty.

lesníctvo

Dôraz kladieme na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch využívaním postupov prírode blízkeho obhospodarovania lesa, za účelom zabezpečenia diferencovanej hrúbkovej, výškovej a vekovej štruktúry, kvality, stability a diverzity lesných porastov.

KDE NÁS NÁJDETE  

Prevádzka:

Plavecký Peter 252
906 35 Plavecký Peter
GPS: 48°31’9.81”N, 17°20’22.39”E

Poľovníctvo:

Lesníctvo:

Spracovanie diviny:

Elesko Forest, s.r.o.

Františkánska 1
811 01 Bratislava

IČO: 36659321
IČ DPH: SK2022223643

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka č.: 41714/B