AKTUALITY

Certifikácia lesov v Elesko Forest s.r.o.

Certifikácia lesov v Elesko Forest s.r.o.

Dňa 8.7.2020 bol v našej spoločnosti vykonaný periodický interný audit certifikácie lesov. Výsledkom tohto auditu je konštatovanie, že v súvislosti s hospodárením v lesoch neboli zistené žiadne nedostatky a lesy v užívaní našej...

preČítajte si viac
Predaj živej zveri

Predaj živej zveri

Spoločnosť Elesko Forest s.ro. ponúka na predaj živú jeleniu, mufloniu a danieliu zver s hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou pre poľovnícke a chovateľské účely. Zvieratá spĺňajú najprísnejšie požiadavky z pohľadu ich zdravotného...

preČítajte si viac
Ponuka slovenskej diviny za zvýhodnené ceny

Ponuka slovenskej diviny za zvýhodnené ceny

Jeleň sviečková: (steaky, tatársky biftek) cena 18,00 €/kg Jeleň stehno: (pečenie, dusenie) cena 9,70 €/kg Daniel sviečková: (steaky, tatársky biftek) cena 18,00 €/kg Daniel stehno: (pečenie, dusenie) cena 9,70 €/kg Diviak sviečková: (steaky, grilovanie) cena 15,00...

preČítajte si viac