AKTUALITY

Certifikácia lesov v Elesko Forest s.r.o.

Certifikácia lesov v Elesko Forest s.r.o.

Dňa 8.7.2020 bol v našej spoločnosti vykonaný periodický interný audit certifikácie lesov. Výsledkom tohto auditu je konštatovanie, že v súvislosti s hospodárením v lesoch neboli zistené žiadne nedostatky a lesy v užívaní našej...

preČítajte si viac
Predaj živej zveri

Predaj živej zveri

Spoločnosť Elesko Forest s.ro. ponúka na predaj živú jeleniu, mufloniu a danieliu zver s hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou pre poľovnícke a chovateľské účely. Zvieratá spĺňajú najprísnejšie požiadavky z pohľadu ich zdravotného...

preČítajte si viac