Spracovanie a predaj našej diviny

Avatar
Máme vyše 20 ročnú tradíciu a patríme medzi najvýznamnejších spracovateľov a predajcov diviny s veľkým dôrazom na kvalitu.

poľovníctvo

Avatar
V našich poľovných revíroch chováme zdravú, kondične vyspelú zver s hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou pre poľovnícke a chovateľské účely.

lesníctvo

Avatar
Kladieme dôraz na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch využívaním postupov prírode blízkeho obhospodarovania lesa.