POĽOVNÍCTVO

V našich poľovných revíroch chováme zdravú, kondične vyspelú zver s hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou pre poľovnícke a chovateľské účely.
Obhospodarujeme poľovné pozemky na výmere viac ako 3000 ha, ktoré sú súčasťou nádhernej prírody Malých Karpát. Ich súčasťou je aj Zverník Balunky s viac ako 20 ročnou tradíciou o celkovej výmere 425 ha. Hoci je prispôsobený pre potreby ľudí, nestratil nič zo svojej prírodnej podstaty.
V našich poľovných revíroch chováme zdravú, kondične vyspelú zver s hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou pre poľovnícke a chovateľské účely. Organizujeme poľovačky na jeleniu, danieliu, muflóniu a diviačiu zver, dodržiavame poľovnícke tradície a rešpektujeme zákony a rytmus, ktorí v prírode vládnu.
Poľovníckym hosťom ponúkame vysokú úroveň našich služieb od ubytovania, stravovania a predovšetkým možnosti prežitia výnimočných chvíľ v prekrásnej prírode Malých Karpát s bohatými poľovníckymi zážitkami a možnosťou ulovenia zaujímavých trofejí poľovnej zveri.

POĽOVNÝ REVÍR  

SLUŽBY 

POĽOVNÍCKE TROFEJE