cenník

pre  poplatkový  lov  zveri  2024/2025

Trofejové poplatky  

Jelenia zver

Druh Cena Za každých 10 g
Jeleň do 3,99 kg 700 €
Jeleň od 4-4,99 kg 900 € 4 €
Jeleň od 5 kg 1300 € 6 €
Jeleň od 6 kg 1900 € 7 €
Jeleň od 7 kg 2600 € 9 €
Jeleň od 8 kg 3500 € 13 €
Jeleň od 9 kg 4800 € 15 €
Jeleň od 10 kg 6300 € 27 €
Jeleň od 11 kg 9000 € 50 €
Jeleň od 12 kg na vyžiadanie

 

Hmotnosť parožia ꓿ celá lebka s parožím bez spodnej čeluste bez zrážky

Danielia zver

 

Druh Cena Za každých 10 g
Daniel do 1,99 kg 390 €
Daniel od 2-2,49 kg 600 €
Daniel od 2,5-2,99 kg 700 € 10 €
Daniel od 3-3,49 kg 1200 € 12 €
Daniel od 3,5-3,99 kg 1800 € 24 €
Daniel od 4-4,49 kg 3000 € 40 €
Daniel od 4,5-4,99 kg 5000 € 60 €
Daniel od 5,00 kg na vyžiadanie

Hmotnosť parožia ꓿ celá lebka s parožím bez spodnej čeluste bez zrážky

Muflonia zver

 

Druh Cena Za každý 1 cm
Muflón do 50 cm 500 €
Muflón od 50 cm-59,99 cm 650 €
Muflón od 60 cm-69,99 cm 850 €
Muflón od 70 cm 950 € 90 €
Muflón od 80 cm 1850 € 110 €
Muflón od 90 cm 2950 € 200 €
Muflón od 95 cm 3950 € 300 €
Muflón od 100 cm-104,99 cm 6500 €
Muflón od 105 cm 8000 €

 

Dĺžka rohov ꓿ priemernej dĺžky rohov meranej od predného okraja rohov na čele po vonkajšej strane oblúka rohov

jelenica, jelienča, danielča, muflonica, muflonča – 120 €/ks

Uvedené ceny zahŕňajú úpravu trofeje – bielenie

Organizačné poplatky

 

Cena
ŠTANDARD – poľovník (polpenzia) 100 €/deň
ŠTANDARD – nepoľovník (polpenzia) 70 €/deň
ŠTANDARD PLUS – poľovník (plná penzia) 130 €/deň
ŠTANDARD PLUS – nepoľovník (plná penzia) 100 €/deň
PREMIUM – poľovník (all inclusive) 150 €/deň
PREMIUM – nepoľovník (all inclusive) 120 €/deň
Preprava klienta z letiska Bratislava a späť 100 €
Preprava klienta z letiska Viedeň a späť 150 €
Divina z jeleňa a daniela (v koži) 4 €/kg
Divina z muflóna a diviaka (v koži) 3 €/kg
Doručenie a export trofejí skutočné náklady
Dohľadanie so psom 150 €

Poranenie – 50% odhadovanej veľkosti trofeje, po nájdení uhynutej zveri alebo dostrelení a doplatení rozdielu bude trofej odovzdaná poľovnému hosťovi.