muflon

Je jediný voľne žijúci zástupca rodu oviec v európskej prírode. Mäso z muflóna patrí jednoznačne medzi dieteticky najkvalitnejšiu divinu, cenenú gurmánmi pre svoju špecifickú chuť a vôňu.

JELEŇ

DANIEL

SRNEC

MUFLON

DIVIAK

DIVINOVÉ VÝROBKY

JELEŇ

DANIEL

SRNEC

MUFLON

DIVIAK

DIVINOVÉ VÝROBKY